Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
 
*
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký. Tháng Tư 23, 2019, 01:41:03 AM


Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát


Chuyên mục
Tên diễn đàn Bài viết Bài mới nhất
Không có bài viết mới CN1 - K10.1
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.1
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới CN1 - K10.2
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.1
16 Bài viết
16 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi K10.2 - Khai ph...
vào lúc Tháng Mười 10, 2014, 11:56:39 AM
Không có bài viết mới CN1 - K10.5 _ K10.6
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.5 và K10.6
6 Bài viết
6 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi môn : Oracle - ...
vào lúc Tháng Tám 05, 2013, 09:04:45 AM
Không có bài viết mới CN1 - K10.7 _ K10.8 _ K10.9
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K10.7, K10.8 và K10.9
18 Bài viết
18 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi:K10.8,9 - Hệ qu...
vào lúc Tháng Chín 08, 2014, 04:06:47 PM
Không có bài viết mới CN1 - K11.5
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K11.5
29 Bài viết
29 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi-CN1 - K11.5 - Q...
vào lúc Tháng Tám 26, 2015, 05:51:53 PM
Không có bài viết mới CN1 - K12.5
Điểm thi Cử nhân 1 - Lớp K12.5
38 Bài viết
38 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi lớp CN1_K12.5 -...
vào lúc Tháng Một 29, 2016, 03:55:02 PM
Không có bài viết mới CN2 - K12
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K12
7 Bài viết
7 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi: Oracle - 06/07...
vào lúc Tháng Tám 05, 2013, 09:06:49 AM
Không có bài viết mới CN2 - K14
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K14
16 Bài viết
16 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi CN2-K14 - Khai ...
vào lúc Tháng Mười 10, 2014, 11:59:04 AM
Không có bài viết mới CN2 - K15
Điểm thi Cử nhân 2 - Lớp K15
28 Bài viết
27 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi lớp CN2_K15 - H...
vào lúc Tháng Chín 14, 2015, 05:00:03 PM
Không có bài viết mới CN2 - K16
29 Bài viết
29 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi Lớp CN2-K16 - Q...
vào lúc Tháng Năm 26, 2016, 01:50:30 PM
Không có bài viết mới CN2 - K18
Điểm thi CN2 - K18
25 Bài viết
25 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi Lớp CN2-K18 - L...
vào lúc Tháng Tám 21, 2017, 11:11:03 AM
Không có bài viết mới CN2 - K19
22 Bài viết
22 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi Lớp CN2-K19 - L...
vào lúc Tháng Mười 25, 2017, 10:58:08 AM
Không có bài viết mới CN2 - K20
10 Bài viết
10 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm Lớp CN2-K20 - Nhập ...
vào lúc Tháng Mười Hai 19, 2017, 09:23:48 AM
Không có bài viết mới CN2 - K21
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới HCD - K6.2
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K6.2
3 Bài viết
3 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi lớp HCD6_2 - Or...
vào lúc Tháng Ba 11, 2013, 08:46:08 AM
Không có bài viết mới HCD - K7
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K7
11 Bài viết
11 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi:HCD7 - Quản lý ...
vào lúc Tháng Một 09, 2014, 03:58:14 PM
Không có bài viết mới HCD - K8
Điểm thi Hoàn chỉnh - Lớp K8
23 Bài viết
23 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi HCD8 - Oracle -...
vào lúc Tháng Tám 12, 2015, 01:00:38 PM
Không có bài viết mới HCD - K9
23 Bài viết
23 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi HCD9 - Thiết kế...
vào lúc Tháng Tám 09, 2016, 10:18:42 AM
Không có bài viết mới HCD - K10
18 Bài viết
18 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi Lớp HCD10 - Ora...
vào lúc Tháng Sáu 28, 2017, 10:23:25 AM
Không có bài viết mới HCD - K11
0 Bài viết
0 Chủ đề
Không có bài viết mới Luu
1546 Bài viết
1060 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi Vũ Văn Tựu
trong Re: Lịch học áp dụng từ ...
vào lúc Tháng Tư 13, 2019, 04:26:21 PM
Không có bài viết mới Điểm thi Tốt nghiệp
Điểm thi Tốt nghiệp
3 Bài viết
3 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi tốt nghiệp Đợt ...
vào lúc Tháng Sáu 27, 2017, 06:13:06 PM
Không có bài viết mới Điểm thi phúc khảo
Điểm thi phúc khảo
20 Bài viết
20 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Kết quả phúc khảo - Lập ...
vào lúc Tháng Tám 19, 2015, 04:57:49 PM
Không có bài viết mới Điểm Thi vét - Thi lại
Điểm Thi vét - Thi lại
52 Bài viết
52 Chủ đề
Bài mới nhất gửi bởi tramntt
trong Điểm thi vét - Đồ họa má...
vào lúc Tháng Mười 21, 2016, 02:39:50 PM

:  
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Dilber MC Theme by HarzeM