Thông báo cho sinh viên
Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục
1 Quy định về việc đăng ký thi, thi lại.
2 Mã số sinh viên và hướng dẫn truy cập diễn đàn
3 Quy định đối với Sinh viên của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
 
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn