Thông báo về việc Khai giảng lớp CN2 - K21

Phòng đào tạo thông báo các anh chị học viên Lớp Cử nhân 2 sẽ khai giảng vào 13g30 ngày thứ 7 ngày 17/06/2017.
Tại Lầu 7 -291 Điện Biên Phủ - P.7 - Q.3
Trân trọng

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn