Tin mới về Đào tạo

Môn học mới "Trí tuệ nhân tạo" lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3)

Lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3) sẽ học môn "Trí tuệ nhân tạo" bắt đầu từ sáng chủ nhật ngày 26/06/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

 

Thi môn "Thiết kế cơ sở dữ liệu" (HP3) lớp CN2K18 + CN2K19 + HCĐ10

Lớp CN2K18 + CN2K19 + HCĐ10 sẽ thi hết môn "Thiết kế cơ sở dữ liệu" (HP3) vào tối thứ bảy ngày 25/06/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP3 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

Thi môn "Truyền dữ liệu" lớp CNC24 + CNC25

ớp CNC24 + CNC25 sẽ thi hết môn "Truyền dữ liệu" (HP6) vào tối thứ Năm ngày 23/06/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP6 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Môn học mới "Lý thuyết Thông tin " lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT

Lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT sẽ học môn "Lý thuyết Thông tin" (HP7) bắt đầu từ tối thứ Ba ngày 07/06/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt

Thi môn "Kiến trúc máy tính" lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT

Lớp CNC24 + CNC25 + CNK4CT sẽ thi hết môn "Kiến trúc máy tính" (HP6) vào tối thứ Tư ngày 01/06/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP6 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Trang 10 trong tổng số 37

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn