Tin mới về Đào tạo

Thi môn "Nhập môn điện tử" lớp CNC26 + CNC27

Lớp CNC26 + CNC27 sẽ thi hết môn "Nhập môn điện tử" (HP4) vào tối thứ Sáu ngày 16/09/2016.

Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí HP3 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Môn học mới"Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập"lớp CNC26 + CNC27

Lớp CNC26 + CNC27 sẽ học môn "Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập" (HP3) bắt đầu từ tối thứ Hai ngày 12/09/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt

Môn học mới "Tin học đại cương " lớp CN2K20 (HP1)

Lớp CN2K20 (HP1) sẽ học môn "Tin học đại cương" bắt đầu từ sáng chủ nhật ngày 11/09/2016

Chúc các bạn sức khỏe và học tập tốt!

 

Thi môn "Trí tuệ nhân tạo" (HP4) lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3)

Lớp CN2K18 + CN2K19 (HP5) + HCĐ10 (HP3) sẽ thi hết môn "Trí tuệ nhân tạo" (HP4) vào sáng chủ nhật ngày 11/09/2016.


Chú ý :

- Bạn nào chưa đóng học phí sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

Thi môn "Bảo mật trên Internet lớp CNC21 + CNC22 + CNK4CT

Lớp CNC21 + CNC22 + CNK4CT sẽ thi hết môn "Bảo mật trên Internet" (HP10) vào tối thứ năm ngày 08/09/2016.

Chú ý :


- Bạn nào chưa đóng học phí HP10 sẽ không được vào phòng thi.
- Các bạn cố gắng thu xếp để có mặt ở phòng thi sớm.

Chúc các bạn sức khỏe và thi tốt!

 

Trang 7 trong tổng số 37

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn