Tin học Văn phòng

Tin học căn bản và nhập môn tin học.

 

Học sử dụng hệ điều hành Windows và các công cụ trong Windows

 

Tin học văn phòng

Phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word

Phần mềm tạo bảng tính điện tử Microsoft Excel.

 

Phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint.

Đặc điểm chương trình

Học trên máy cấu hình cao.

Chương trình luôn được cập nhật.

Do đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm phụ trách.

Giáo trình được phát miễn phí.

 

Khóa học trong 7 tuần.

 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn