Bảo mật Mạng máy tính

Chuyên đề bao gồm các học phần liên quan đến việc phát hiện và phòng tránh những lỗi an ninh và các lỗ hổng bảo mật mạng, mô tả các cuộc tấn công và các phương pháp phổ biến để cấu hình hệ điều hành, máy chủ, thiết bị định tuyến, tường lửa và email. Học viên hoàn tất khóa học này sẽ hội đủ điều kiện để làm việc tại các vị trí an ninh mạng trong các doanh nghiệp.

Mục tiêu khóa học:

  • Biết được những vấn đề cơ bản của an ninh mạng
  • Xác định được tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng và không thoái thác (ClAN)
  • Nhận biết được các virus và sâu, sự khác biệt của chúng và làm thế nào để bảo vệ hệ thống máy tính
  • Áp dụng chiến lược mạng bằng việc sử dụng tường lửa, bộ định tuyến, thiết bị chuyển mạch, phần mềm chống virus và các công cụ chống phần mềm gián điệp.
  • Bảo vệ môi trường CNTT tránh các kỹ thuật xâm nhập
  • Khám phá các dữ liệu ẩn bên trong bộ nhớ và ổ cứng bằng việc sử dụng các công cụ, quy định và kỹ thuật.

Các môn học:

  1. Mạng căn bản 30 tiết
  2. An ninh mạng và Công nghệ Tường lửa 60 tiết
  3. Phòng thủ mạng 30 tiết
  4. An ninh Thông tin 30 tiết

Tổng số tiết 150 tiết

Bằng cấp:

Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ chuyên đề về Bảo mật Mạng.

Mạng căn bản (30 tiết)

Môn học này cung cấp những kiến thức về cấu trúc, chức năng, thành phần của các mô hình Internet và các mạng máy tính khác, sử dụng mô hình OSI và mô hình TCP để kiểm tra các giao thức, dịch vụ, đặt địa chỉ IP và chia mạng con, khái niệm cơ bản Ethernet, phương tiện truyền thông và cách hoạt động.

An ninh mạng và Công nghệ Tường lửa (60 tiết)

Môn học này cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết cho người quản trị mạng và các chuyên gia công nghệ thông tin nhận biết được các lỗ hổng bảo mật để thực hiện các biện pháp an ninh, phân tích môi trường mạng hiện có trong việc xem xét các mối đe dọa bảo mật hoặc rủi ro được biết đến để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công hoặc virus và đảm bảo tính riêng tư và toàn vẹn của dữ liệu.

Môn học cung cấp cho học viên những nguyên tắc cơ bản, kỹ thuật và các thủ tục để thiết kế một kết nối Internet an toàn và hiệu quả bằng cách sử dụng tường lửa mềm hoặc cứng. Tập trung đề cập đến các loại tường lửa, lọc gói tin, máy chủ proxy, hệ thống phát hiện xâm nhập và mạng riêng ảo (VPN).

Giới thiệu các thuật ngữ và thực hiện cấu hình bảo mật thông qua việc kiểm soát truy cập, ủy quyền, mã hóa, bộ lọc gói tin, tường lửa và mạng riêng ảo (VPN).

Phòng thủ mạng (30 tiết)

Môn học này cung cấp kiến thức về tin tặc, cách tin tặc tấn công máy tính và mạng, từ đó đưa ra các phương pháp để bảo vệ các hệ thống Windows và Linux. Môn học này cũng đề cập đến luật pháp và đạo đức của học viên.

Học viên được thực hành cả tấn công và bảo vệ bao gồm các kỹ thuật quét cổng, in dấu chân, khai thác lỗi tràn bộ đệm, SQL injection, leo thang đặc quyền, trojan và backdoor.

An ninh Thông tin (30 tiết)

Là môn học cung cấp kiến thức về an ninh thông tin theo chiều sâu bao gồm kiểm soát truy cập, bảo mật ứng dụng, mã hóa, quản lý rủi ro kỹ thuật, an ninh vật lý, an ninh viễn thông và mạng.

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn