Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin triển khai tổ chức thi và cấp Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 572/QĐ – ĐHQG ngày 19/7/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo, cấp các chứng chỉ Công nghệ Thông tin và thực hiện các chương trình đào tạo Đại học không chính quy về Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Để thực hiện đúng yêu cầu của thông tư số 17/2016/Thông Tư Liên Tịch của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra ngày 21/06/2016, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin đã xây dựng hoàn chỉnh một Hệ thống khảo thí kỹ năng ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức thẩm định.

Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin đã được phép tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản.

Hệ thống khảo thí được xây dựng dựa theo yêu cầu tính năng về phần mềm thi trắc nghiệm cho kỳ thi cấp chứng chỉ  ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản bám sát theo Điều 5 của Thông tư số 17/2016 với 6 Mô đun kỹ năng cơ bản là:

Nôi dung thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản:

- Thi trắc nghiệm lý thuyết với thời gian 60 phút, đề thi bao gồm 60 câu trắc nghiệm chọn trong ngân hàng câu hỏi.

Xem các câu hỏi trắc nghiệm mẫu

- Thi thực hành với thời gian 75 phút, đề thi thực hành có 3 nội dung trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010

 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ hoàn chỉnh Đại học
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: 08 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn