Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
881 Bài 4 - Nhập môn lập trình Lớp CNC26
882 Bài 5 - Giải tích Lớp CNC26
883 Bài - Các dịch vụ mạng Lớp CNC24 CNC25 K4
884 Bài 3 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Lớp CN1K12.5
885 Bài 3 - Nhập môn lập trình Lớp CNC26
886 Bài 2 - Các dịch vụ mạng Lớp CNC24 CNC25 K4
887 Bài - Giải tích Lớp CNC26
888 Bài 1 - Anh văn 5 Lớp HCD9 HCD10
889 Bài 2 - Tin học đại cương Lớp CN2K19
890 Bài 4 - Hệ điều hành Lớp CNC21 CNC22 CN2K18
891 Bài 1 - Nhập môn Internet giáo dục điện tử Lớp CN2K19
892 Bài 1 - Giải tích Lớp CNC26
893 Bài 10 - Cơ sở dự liệu Lớp CNC21 CNC25 K4
894 Bài 3 - Hệ điều hành Lớp CNC24 CNC25 K4
895 Bài 1 - Nhập môn Internet giáo dục điện tử Lớp CN2K16 CN218
896 Bài 4 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CNC25 K4
897 Bài 3 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K16 CN1K12.5
898 BÀI 2 Nhập môn công nghệ phần mềm Lớp C2K16 CNC2K18
899 Bài 6 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp HCD9 CN1K12.5
900 Bài 1 - Bảo mật Internet Lớp CNC19 CNC20
 
Trang 45 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn