Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
881 Bài 2 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
882 Bài 1 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CNC25 K4
883 Bài 2 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K12 HCD9
884 Bài - Ôn TN Cấu trúc dữ liệu & giải thuật Thi ngày 23-8-2015
885 Bài 3 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CNC22
886 Bài 1 - Ôn TN Truyền dữ liệu Thi ngày 23-8-2015
887 Bài 1 - Ôn TN Lập trình Java Ngày thi 23-8-2015
888 Bài 6 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25 K4
889 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
890 Bài 1 - Ôn TN Trí tuệ nhân tạo Ngày thi 23-8-2015
891 Bài 1 - Ôn TN Cơ sở dữ liệu ngày thi 23-8-2015
892 Bài 3 - Lập trình C trên windows Lớp CN2K16 CNC18 HCD9
893 Bài - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
894 Bài 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CNC22
895 Bài 1 - Ôn Tốt nghiệp Hệ điều hành Ngày thi 23-8-2015
896 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
897 Bài 4 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
898 Bài 5 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25
899 Bài - Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập Lớp CNC24 CNC25 K4
900 Bài 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CN22
 
Trang 45 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn