Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
81 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
82 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
83 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
84 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
85 Hệ thống thông tin kế toán bài 3 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
86 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12
87 Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
88 Toán rời rạc-bài 1-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
89 Lập trình C for Win-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12-HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
90 Hệ thống thông tin kế toán bài 2 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
91 Oracle bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
92 Anh văn 3 bài 1 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
93 Bảo mật internet bài 1 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
94 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 2_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
95 Đồ họa máy tính-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
96 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 1_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
97 Hệ thống thông tin kế toán -bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD 11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
98 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 6-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
99 Quản lý dự án CNTT-bài 7-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
100 Mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 5 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn