Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
41 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 5 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
42 Nhập môn điện tử_bài 4_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
43 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 4 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
44 Cấu truc dữ liệu II-bài 1 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
45 Nhập môn điện tử_bài 3_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
46 Mật mã học bài lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
47 Nhập môn điện tử_bài 2_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
48 Nhập môn lập trình bài 3 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
49 Mật mã học bài 2 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
50 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 3 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
51 Mật mã học bài 1 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
52 Cơ sở dữ liệu-bài 4-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
53 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
54 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
55 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
56 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
57 Nhập môn lập trình bài 2 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
58 Ôn thi TN-Lập trình Java-lớp CN2K20 K21 HCD12-GV.ThS Hồ Hải
59 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 1 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
60 Cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 3 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn