Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
21 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
22 Cấu truc dữ liệu II-bài 4 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
23 Kỹ thuật lập trình nâng cao-bài 1-lớp HCD15-GV.ThS Trần Duy Thanh
24 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 1 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
25 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
26 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
27 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
28 Trí tuệ nhân tạo-bài 2 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
29 Nhập môn lập trình bài 5 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
30 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
31 Trí tuệ nhân tạo-bài 1 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
32 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
33 Cấu truc dữ liệu II-bài 3 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV ThS Mai Xuân Hùng
34 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 3-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
35 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 6 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
36 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 2-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
37 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớpCN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
38 Nhập môn lập trình bài 4 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
39 Tư tưởng Hồ Chí Minh-bài 1-lớp CNC29 30 31-GV.ThS Trương Phi Long
40 Mật mã học bài 4 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 2 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn