Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
181 Anh văn 2-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
182 Anh văn 2-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
183 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
184 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
185 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 2-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
186 Anh văn 2-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
187 Nhập môn lập trình-bài 4-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
188 Anh văn 2-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
189 Hệ điều hành-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
190 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
191 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 1-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
192 Nhập môn lập trình-bài 3-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
193 Hệ điều hành-bài 1-lớp CN2K21 CN2K22 HCD12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
194 Xác suất thống kê-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
195 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
196 Toán cao cấp A1-bài 1 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
197 Nhập môn lập trình-bài 2-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
198 An toàn mạng máy tính-bài 6-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
199 Anh văn 4-bài 5-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
200 Nhập môn mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 10 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn