Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
161 Toán cao cấp A2-bài 1 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
162 Toán cao cấp A1-bài 5 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
163 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 1-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
164 Mật mã học-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
165 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 1-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
166 Hệ điều hành-bài 5-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
167 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
168 Toán cao cấp A1-bài 4 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
169 Mật mã học-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
170 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
171 Toán cao cấp A1-bài 3 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
172 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 4-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
173 Nhập môn mạng máy tính-bài 8-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
174 Nhập môn lập trình-bài 5-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
175 Hệ điều hành-bài 3-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
176 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
177 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 3-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
178 Anh văn 2-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
179 Nhập môn mạch số -bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
180 Nhập môn mạng máy tính-bài 7-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 9 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn