Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
141 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
142 Anh văn 5-bài 5-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
143 Hệ điều hành Linux-bài 1-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
144 Quản lý dự án CNTT-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
145 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
146 Tin học đại cương-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
147 Anh văn 5-bài 4-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
148 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 6-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
149 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
150 Quản lý dự án CNTT-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
151 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 4-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
152 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
153 Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
154 Tin học đại cương-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
155 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
156 Anh văn 5-bài 3-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
157 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
158 Các hệ cơ sở tri thức-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
159 lập trình Java bài 2 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
160 Toán cao cấp A2-bài 5 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 8 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn