Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
121 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
122 Các hệ cơ sở tri thức-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
123 lập trình Java bài 2 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
124 Toán cao cấp A2-bài 5 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
125 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
126 Quản lý dự án CNTT-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
127 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
128 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
129 Mật mã học-bài 5-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
130 Các hệ cơ sở tri thức-bài 4-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
131 Toán cao cấp A2-bài 4 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
132 Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
133 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
134 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 3-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
135 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
136 Nhập môn mạch số -bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
137 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
138 Anh văn 5-bài 2-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
139 Mật mã học-bài 4-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
140 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 5-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 7 trong tổng số 46
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn