Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
881 Bài 10 - Cơ sở dự liệu Lớp CNC21 CNC25 K4
882 Bài 3 - Hệ điều hành Lớp CNC24 CNC25 K4
883 Bài 1 - Nhập môn Internet giáo dục điện tử Lớp CN2K16 CN218
884 Bài 4 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CNC25 K4
885 Bài 3 - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K16 CN1K12.5
886 BÀI 2 Nhập môn công nghệ phần mềm Lớp C2K16 CNC2K18
887 Bài 6 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp HCD9 CN1K12.5
888 Bài 1 - Bảo mật Internet Lớp CNC19 CNC20
889 Bài 2 - Hệ điều hành Lớp CNC21 CNC22 CN2K18 CN1K12.5
890 Bài 3 An toàn mạng máy máy tính Lớp CNC21 CNC22 K4
891 Bài 1 - Công nghệ thoại Ip Lớp CNC21 CNC22 k4
892 Bài 1 - Mạng máy tính Lớp CN2K16 CN2K18
893 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN1K12.5 HCD9
894 Bài 2 - An toàn mạng máy tính Lớp CNC24 CN25 K4
895 Bài 4 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
896 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CNC1K12.5 HCD9
897 Bài 8 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC25 CNC24 K4
898 Bài 3 - Nhập môn mạng máy tính Lớp CNC26
899 Bài 3 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN1K12.5 HCD9
900 Bài 4 - Lập trình C trên WinDows Lớp CN2K16 HCD10
 
Trang 45 trong tổng số 47
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn