Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
81 Kiến trúc máy tính-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
82 Hệ điều hành Linux-bài 2-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
83 Lý thuyết thông tin-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
84 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 2-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
85 lập trình Java bài 3 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
86 Quản lý dự án CNTT-bài 4-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
87 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
88 Lý thuyết thông tin-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
89 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 1-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
90 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 5-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
91 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 4-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
92 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
93 Anh văn 5-bài 5-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
94 Hệ điều hành Linux-bài 1-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
95 Quản lý dự án CNTT-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
96 Kiến trúc máy tính-bài 3-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
97 Tin học đại cương-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
98 Anh văn 5-bài 4-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
99 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 6-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
100 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 5 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn