Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
161 Nhập môn lập trình-bài 5-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
162 Hệ điều hành-bài 3-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
163 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
164 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 3-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
165 Anh văn 2-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
166 Nhập môn mạch số -bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
167 Nhập môn mạng máy tính-bài 7-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
168 Anh văn 2-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
169 Anh văn 2-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
170 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
171 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
172 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 2-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
173 Anh văn 2-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
174 Nhập môn lập trình-bài 4-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
175 Anh văn 2-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
176 Hệ điều hành-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
177 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
178 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 1-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
179 Nhập môn lập trình-bài 3-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
180 Hệ điều hành-bài 1-lớp CN2K21 CN2K22 HCD12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
 
Trang 9 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn