Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
141 Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
142 Tin học đại cương-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
143 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
144 Anh văn 5-bài 3-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
145 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
146 Các hệ cơ sở tri thức-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
147 lập trình Java bài 2 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
148 Toán cao cấp A2-bài 5 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
149 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
150 Quản lý dự án CNTT-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
151 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
152 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
153 Mật mã học-bài 5-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
154 Các hệ cơ sở tri thức-bài 4-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
155 Toán cao cấp A2-bài 4 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
156 Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
157 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
158 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 3-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
159 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
160 Nhập môn mạch số -bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
 
Trang 8 trong tổng số 47
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn