Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
141 Mật mã học-bài 3-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
142 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 3-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
143 Các hệ cơ sở tri thức-bài 2-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
144 Toán cao cấp A2-bài 2 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
145 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 2-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
146 Nhập môn mạch số -bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
147 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 2-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
148 Toán cao cấp A2-bài 1 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
149 Toán cao cấp A1-bài 5 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
150 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 1-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
151 Mật mã học-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
152 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 1-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
153 Hệ điều hành-bài 5-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
154 Xác suất thống kê-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
155 Toán cao cấp A1-bài 4 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
156 Mật mã học-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
157 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
158 Toán cao cấp A1-bài 3 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
159 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 4-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
160 Nhập môn mạng máy tính-bài 8-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
 
Trang 8 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn