Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Lập trình Java_bài 2_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
2 Internet & công nghệ Web_bài 4 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
3 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K24-HCD14-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
4 Thiết kế giao diện người dung_bài 3_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
5 Hệ điều hành_bài 2_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
6 Lập trình Java_bài 1_lớp CN2K22 24 HCD 12 14-GV.ThS Trần Duy Thanh
7 Hệ điều hành_bài 1_lớp CN2K24 CN2K25 HCD14_GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
8 Internet & công nghệ Web_bài 2 Lớp KN2K25 HCD15_GV.Ths Mai Xuân Hùng
9 Thiết Kế & Lập Trình Web-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24 HCD 12 14.GV ThS Mai Xuân Hùng
10 Thiết kế giao diện người dung_bài 2_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
11 Tin học đại cương-bài 4-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
12 Các hệ cơ sở tri thức bai 5_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
13 Thiết kế giao diện người dung_bài 1_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
14 Lập trình mạng căn bản-bài 1-lớp CNC28 29 30 31-GV. ThS Trần Duy Thanh
15 Thiết kế mạng_bài 3_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
16 Các hệ cơ sở tri thức bai 4_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
17 Thiết kế mạng_bài 2_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
18 Lập trình hướng đối tượng bài 4 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
19 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
20 Tin học đại cương-bài 3-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn