Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Các hệ cơ sở trí thức-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
2 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 3 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
3 Trí tuệ nhân tạo-bài 4 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
4 Lập trình hướng đối tượng bài 3 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
5 Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
6 Các hệ cơ sở tri thức_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
7 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 2 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
8 Trí tuệ nhân tạo-bài 3 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
9 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
10 Cấu truc dữ liệu II-bài 4 lớp CN2K21 22 24 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
11 Kỹ thuật lập trình nâng cao-bài 1-lớp HCD15-GV.ThS Trần Duy Thanh
12 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 1 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
13 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
14 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
15 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
16 Trí tuệ nhân tạo-bài 2 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
17 Nhập môn lập trình bài 5 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
18 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2 K22 24 25-GV.Ths Mai Xuân Hùng
19 Trí tuệ nhân tạo-bài 1 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
20 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 1 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 47
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn