Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
881 Bài 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CNC22
882 Bài 1 - Ôn Tốt nghiệp Hệ điều hành Ngày thi 23-8-2015
883 Bài 4 - Mật mã học Lớp CNC19 CNC20
884 Bài 4 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
885 Bài 5 - Thiết kế mạng Lớp CNC24 CNC25
886 Bài - Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập Lớp CNC24 CNC25 K4
887 Bài 1 - Tư tưởng Hồ Chí Minh Lớp CNC20 CNC21 CN22
888 Bài 3 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4
889 Bài 3 - Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp Lớp CNC19 CNC20
890 Bài 4 - Lập trình hướng đối tượng Lớp CN21 CN22
891 Bài 2 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25
892 Bài 2 - Lâp trình C trên Windows Lớp CN2K16 CN18 HCD10
893 Bài 5 - Nhập môn Logic Lớp CN2K18 HCD10
894 Bài 1 - Cơ sở dữ liệu Lớp CNC24 CNC25 K4 CT
895 Bài 3 - Nhập môn Logic Lớp HCD10 CN2K18
896 Bài 3 - Lập trình hướng đối tượng Lớp CNC21 CNC22
897 Bài 5 - Hệ thống thông tin kế toán Lớp CN2K15 CNC16
898 Bài 4 - Nhập môn Logic Lớp HCD10 CN2K18
 
Trang 45 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn