Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
81 Hệ thống thông tin kế toán bài 2 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
82 Oracle bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
83 Anh văn 3 bài 1 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
84 Bảo mật internet bài 1 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
85 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 2_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
86 Đồ họa máy tính-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
87 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 1_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
88 Hệ thống thông tin kế toán -bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD 11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
89 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 6-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
90 Quản lý dự án CNTT-bài 7-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
91 Mạng máy tính-bài 5-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
92 Thiết bị mạng & truyền thông-bài 5-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
93 Mạng máy tính-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
94 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 5-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
95 Lập trình C for Win-bài 2-lớp CN2K22 K24-HCD12 14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
96 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 5-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
97 Hệ điều hành-bài 4-lớp CNC28 CNC29-bài 2-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
98 Oracle bài 1 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV.ThS Nguyễn Ngọc Lam
99 Khai phá dữ liệu-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
100 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 4-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 5 trong tổng số 47
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn