Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
61 Mạng máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
62 Tin học đại cương-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
63 Thiết bị mạng & truyền thông đa phương tiện-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
64 Hệ điều hành-bài 2-lớp CNC28 CNC29-bài 2-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
65 Hệ điều hành Linux-bài 3-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
66 Mạng máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
67 Khai phá dữ liệu-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
68 Quản lý dự án CNTT-bài 6-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
69 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
70 Lý thuyết thông tin-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
71 Khai phá dữ liệu-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
72 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
73 Lập trình C for Win-bài 1-lớp CN2K22 K24-HCD12 14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
74 lập trình Java bài 4 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
75 Mạng máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
76 Kiến trúc máy tính-bài 4-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
77 Tin học đại cương-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
78 Lý thuyết thông tin-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
79 Khai phá dữ liệu-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
80 Quản lý dự án CNTT-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
 
Trang 4 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn