Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
21 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
22 Anh văn 3 bài 4 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
23 Hệ thống thông tin kế toán bài 4 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
24 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 5_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
25 Tiếng Việ thực hành-bài 2 lớp HCD11 12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
26 Anh văn 3 bài 3 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
27 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12-GV.ThS Mai Xuân Hùng
28 Nhập môn Logic-bài 3-lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
29 Ôn thi TN môn mạng máy tính-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Hồ Hải
30 Cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
31 Bảo mật internet bài 3 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
32 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
33 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
34 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
35 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
36 Hệ thống thông tin kế toán bài 3 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
37 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12
38 Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
39 Toán rời rạc-bài 1-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
40 Lập trình C for Win-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12-HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 2 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn