Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
121 Cấu trúc dữ liệu 2-bài 3-lớp HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
122 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
123 Nhập môn mạch số -bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
124 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
125 Anh văn 5-bài 2-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
126 Mật mã học-bài 4-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
127 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 5-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
128 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 2-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
129 Nhập môn mạch số -bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
130 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
131 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
132 Anh văn 5-bài 1-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh
133 Cấu Trúc Rời Rạc-bài 4-lớp CNC28-29_GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
134 Các hệ cơ sở tri thức-bài 3-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
135 Toán cao cấp A2-bài 3 lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
136 lập trình Java bài 1 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
137 Kiến trúc máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
138 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 1-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
139 Nhập môn mạch số -bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
140 Xác suất thống kê-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 7 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn