Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
2 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
3 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
4 Nhập Môn Internet Giáo Dục Điện Tử-bài 1-lớp CN2k22-HCD12-GV. ThS Hồ Hải
5 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 3-lớp CNC29-GV.Ths Mai Xuân Hùng
6 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 6-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
7 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
8 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
9 Lập trình C trên Windows-bài 2-lớp CN2K21-HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
10 Lập trình C trên Windows-bài 1-lớp CN2k21-HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
11 Lập trình ứng dụng mang-bài 3 lớp CNC26 CNC27-GV.ThS Thái Huy Tân
12 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 5-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
13 Nhập Môn Logic-bài 5-lớp CN2K21-HCD11-GV.TS Nguyễn Duy Trung
14 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 2-lớp CNC29-GV.Ths Mai Xuân Hùng
15 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 4-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
16 Lập trình ứng dụng mang-bài 2 lớp CNC26 CNC27-GV.ThS Thái Huy Tân
17 Thiết Kế Mạng-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hồ Hải
18 Anh văn 1-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
19 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 3-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
20 Lập trình ứng dụng mang-bài 1 lớp CNC26 CNC27-GV.ThS Thái Huy Tân
 
Trang 1 trong tổng số 33
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn