Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Ôn thi TN môn Cơ sở dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
2 Ôn thi TN môn LTHDT-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
3 Toán rời rạc-bài 3-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
4 Ôn thi TN môn Cấu trúc dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Anh văn 3 bài 5 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
6 Đồ họa máy tính-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
7 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
8 Anh văn 3 bài 4 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
9 Hệ thống thông tin kế toán bài 4 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
10 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 5_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
11 Tiếng Việ thực hành-bài 2 lớp HCD11 12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
12 Anh văn 3 bài 3 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
13 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12-GV.ThS Mai Xuân Hùng
14 Nhập môn Logic-bài 3-lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.TS Nguyễn Duy Trung
15 Ôn thi TN môn mạng máy tính-lớp CN2K20 K21 HCD 12_GV.ThS Hồ Hải
16 Cơ sở dữ liệu-bài 2-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
17 Bảo mật internet bài 3 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
18 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
19 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
20 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
 
Trang 1 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn