Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
161 Oracle bài 1 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV.ThS Nguyễn Ngọc Lam
162 Khai phá dữ liệu-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
163 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 4-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
164 Mạng máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
165 Tin học đại cương-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
166 Thiết bị mạng & truyền thông đa phương tiện-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
167 Hệ điều hành-bài 2-lớp CNC28 CNC29-bài 2-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
168 Hệ điều hành Linux-bài 3-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
169 Mạng máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
170 Khai phá dữ liệu-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
171 Quản lý dự án CNTT-bài 6-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
172 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
173 Lý thuyết thông tin-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
174 Khai phá dữ liệu-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
175 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
176 Lập trình C for Win-bài 1-lớp CN2K22 K24-HCD12 14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
177 lập trình Java bài 4 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
178 Mạng máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
179 Kiến trúc máy tính-bài 4-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
180 Tin học đại cương-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 9 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn