Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
101 Nhập môn điện tử_bài 2_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
102 Nhập môn lập trình bài 3 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
103 Mật mã học bài 2 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
104 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 3 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
105 Mật mã học bài 1 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
106 Cơ sở dữ liệu-bài 4-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
107 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
108 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
109 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
110 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
111 Nhập môn lập trình bài 2 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
112 Ôn thi TN-Lập trình Java-lớp CN2K20 K21 HCD12-GV.ThS Hồ Hải
113 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 1 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
114 Cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
115 Nhập môn lập trình bài 1 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
116 Đồ họa máy tính-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
117 Ôn thi TN môn Cơ sở dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
118 Ôn thi TN môn LTHDT-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
119 Toán rời rạc-bài 3-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
120 Ôn thi TN môn Cấu trúc dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 6 trong tổng số 51
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn