Thiết Bị Mạng và Truyền Thông Đa Phương Tiện-Bài 3-Lớp CNC28-GV. ThS. Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=TI--JAV3kgo&list=PL78o_Zd_tdqNRFbDVQXanbDPM3yClh0jp&index=3

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn