Đại Số Tuyến Tính-bài 6-lớp CNC30 31 32-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=KPw_HF2nM64&list=PL78o_Zd_tdqP8Rr8-MKlYmYqBYaN_t_15&index=6

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn