Mạng máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=6hzrMlES-44&index=2&list=PL78o_Zd_tdqMz9qSqXuqZeWYqFPwfIRBs

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 
Email: citd@uit.edu.vn