Kiến trúc máy tính-bài 2-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung

https://www.youtube.com/watch?v=BIw5a-tqSjk&list=PL78o_Zd_tdqMkZqh7z1HXZ8VnaEOLefFV&index=2

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn