Tin học đại cương-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=Ds02W3tLM-E&list=PL78o_Zd_tdqMVQtkeN-AbVXh2NF691ck5&index=1

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn