Anh văn 5-bài 1-lớp HCD11-HCD12_GV Dương Kim Thùy Linh

https://www.youtube.com/watch?v=jNZ1DYQqb2s&list=PL78o_Zd_tdqN2JbX0sgG0vptV5SDHbfRa&index=1

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn