Các hệ cơ sở tri thức-bài 2-lớp CN2K20 CN2k21 HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=HlbF9SiKAWI&list=PL78o_Zd_tdqMjEUD3UZwTzC_k3negerc9&index=2&t=213s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn