Nhập môn mạch số -bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung

https://www.youtube.com/watch?v=yOQVvhao6DM&index=3&list=PL78o_Zd_tdqOxDwsZ9db9M-ewiwOx_gRE&t=0s

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn