Xác suất thống kê-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=ZYmgTBAsHBo&list=PL78o_Zd_tdqOyyoR3O3CI55o74D9tO097&t=0s&index=6

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn