Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11

https://www.youtube.com/watch?v=3n-FuSvg7R4&index=4&t=0s&list=PL78o_Zd_tdqNNlt-7-RdLYeBidfjIO9Wk

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn