Lập trình ứng dụng mang-bài 2 lớp CNC26 CNC27-GV.ThS Thái Huy Tân

https://www.youtube.com/watch?v=19AVOWiSeKE&index=2&t=0s&list=PL78o_Zd_tdqMxFcnbBiJo-02u7p9fou5m

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn