Tư tưởng Hồ Chí Minh_bai 3_lớp CNC26 CNC27 CNC28-GV.ThS Nguyễn Quốc Hùng

https://www.youtube.com/watch?v=_JfybcRwa1M&index=3&list=PL78o_Zd_tdqOBIcooNTjZDYJYVb3uq-5J

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn