Ôn Thi-Lập Trình Hướng đối Tượng-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng-12-2017

https://www.youtube.com/watch?v=ixz5Z7JSw8w&index=1&list=PL78o_Zd_tdqNFHpMbcZHvPmwpqILDHisq

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn