Tóan Rời Rạc-bài 4-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=P1fHo-mq-2M&list=PL78o_Zd_tdqNDbHSh0fNk1k5GR6W0dEQ4&index=4

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn