Đại Số Tuyến Tính-bài 7-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn

https://www.youtube.com/watch?v=KI0ftdtwEN0&index=7&list=PL78o_Zd_tdqPtAbwn-KqR_YoGrRh1v24T

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn