Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 4-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải

https://www.youtube.com/watch?v=6UiOdN7dtd4&index=4&list=PL78o_Zd_tdqMCF4SMJqy37fJoo1isuRe_

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn