Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Nhập Môn Mạch Số_bài 2_lớp CNC26_CNC27. GV ThS. Hà Lê Hoài Trung
2 Anh Văn 3_bài 1_lớp CNC26 CNC27_GV. Dương Kim Thùy Linh
3 Mạng Máy Tính-bài 3 lớp CN2K20_CNC29.GV.ThS Hồ Hải
4 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 5-lớp CN2K18-19.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
5 Nhập Môn Logic-bài 3-lớp CN2K19-CN2K20.GV ThS Nguyễn Duy Trung
6 Tin Học Đại Cương-bài 1_lớp CN2K21.GV ThS. Đỗ Văn Tiến
7 Xác suất thống kê_bài 5_lớp CNC26_27GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
8 Mạng Máy Tính-bài 2 lớp CN2K20_CNC29.ThS Hồ Hải
9 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 4-lớp CN2K18-19.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
10 Nhập Môn Logic-bài 2-lớp CN2K19-CN2K20.GV ThS Nguyễn Duy Trung
11 Tin Học Đại Cương-bài 3_lớp CNC29.GV ThS. Mai Xuân Hùng
12 Nhập Môn Mạch Số_bài 1_lớp CNC26_CNC27. GV ThS. Hà Lê Hoài Trung
13 Ôn tập Trí Tuệ Nhân Tạo_GV ThS. Bùi Văn Thành
14 Ôn tập Cơ Sở Dữ Liệu_GV. TS Cao Thị Nhạn
15 Xác suất thống kê_bài 4_lớp CNC26_27GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
16 Thiết Kế & Lập Trình Web_bài 1 _lớp CN2K18-CN2K19.GV ThS Mai Xuân Hùng
17 Mạng Máy Tính-bài 1 lớp CN2K20_CNC29.ThS Hồ Hải
18 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 3-lớp CN2K18-19.GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
19 Nhập Môn Logic-bài 1-lớp CN2K19-CN2K20.GV ThS Nguyễn Duy Trung
20 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật_bài 7_lớp CNC28-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 22
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản (IU5)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ hoàn chỉnh Đại học
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản (IU4)
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản (IU3)
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: 08 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn