Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Mật mã học-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
2 Xác suất thống kê-bài 4-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
3 Toán cao cấp A1-bài 3 lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
4 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 4-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
5 Nhập môn mạng máy tính-bài 8-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
6 Nhập môn lập trình-bài 5-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
7 Hệ điều hành-bài 3-lớp CN2K21 CN2K22 HCD11-12-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
8 Xác suất thống kê-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
9 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 3-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
10 Anh văn 2-bài 5-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
11 Nhập môn mạch số -bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
12 Nhập môn mạng máy tính-bài 7-lớp CN2K21-CNC30-GV.ThS Hồ Hải
13 Anh văn 2-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
14 Anh văn 2-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
15 Xác suất thống kê-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-CN2K22-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
16 Nhập môn công nghệ phần mềm-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11
17 Nhập môn internet giáo dục điện tử-bài 2-lớp CN2K24 HCD14-GV.ThS Hồ Hải
18 Anh văn 2-bài 2-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
19 Nhập môn lập trình-bài 4-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Anh văn 2-bài 1-lớp CNC28 CNC29-GV. Dương Kim Thùy Linh
 
Trang 1 trong tổng số 38
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn