Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Khai phá dữ liệu-bài 5-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
2 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 4-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
3 Mạng máy tính-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
4 Tin học đại cương-bài 4-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Thiết bị mạng & truyền thông đa phương tiện-bài 3-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
6 Hệ điều hành-bài 2-lớp CNC28 CNC29-bài 2-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
7 Hệ điều hành Linux-bài 3-lớp CNC30 CNC31-GV.ThS Hồ Hải
8 Mạng máy tính-bài 2-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
9 Khai phá dữ liệu-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
10 Quản lý dự án CNTT-bài 6-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
11 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin theo UML-bài 5-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
12 Lý thuyết thông tin-bài 4-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
13 Khai phá dữ liệu-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Trịnh Minh Tuấn
14 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 2-lớp CN2K21 CN2K22-GV.ThS Mai Xuân Hùng
15 Lập trình C for Win-bài 1-lớp CN2K22 K24-HCD12 14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
16 lập trình Java bài 4 lớp CN2K20-21-HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
17 Mạng máy tính-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24-GV.ThS Hồ Hải
18 Kiến trúc máy tính-bài 4-lớp CNC28-CNC29-CN2K21-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
19 Tin học đại cương-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Lý thuyết thông tin-bài 3-lớp CNC28 CNC29-GV.ThS Bùi Văn Thành
 
Trang 1 trong tổng số 42
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn