Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 8-lớp CNC28-GV. TS Cao Thị Nhạn
2 Tin Học Đại Cương-bài 5-lớp CN2K21-GV. ThS Đỗ Văn Tiến
3 Khai Phá Dử Liệu-bài 2-lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Trịnh Minh Tuấn
4 Hệ Điều Hành-bài 1-lớp CN2K19-CN2K20-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
5 Kiến Trúc Máy Tính-bài 3-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Lê Hoài Trung
6 Nhập Môn Lập Trình-bài 5-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
7 Giải Tích--bài 7-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
8 Công Nghệ Thoại IP_bài 3_lớp CNC26_CNC27-GV ThS Đặng Lê Nam
9 Các Hệ Cơ Sở Tri Thức-Bài 5-Lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
10 Khai Phá Dử Liệu-bài 1-lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Trịnh Minh Tuấn
11 Kiến Trúc Máy Tính-bài 2-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Lê Hoài Trung
12 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 4-lớp CNC28-GV. ThS Hồ Hải
13 Giải Tích--bài 6-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
14 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 7-lớp CNC28-GV. TS Cao Thị Nhạn
15 Công Nghệ Thoại IP_bài 2_lớp CNC26_CNC27-GV ThS Đặng Lê Nam
16 Các Hệ Cơ Sở Tri Thức-Bài 4-Lớp CN2K18-CN2K19-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
17 Kiến Trúc Máy Tính-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Lê Hoài Trung
18 Nhập Môn Lập Trình-bài 4-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
19 Giải Tích--bài 5-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
20 Bảo Mật trên Internet-bài 3-lớp CNC24-CNC25-GV. ThS Hồ Hải
 
Trang 1 trong tổng số 25
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn