Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Mật mã học bài 2 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
2 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 3 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
3 Mật mã học bài 1 lớp CNC28 29-GV.ThS Hồ Hải
4 Cơ sở dữ liệu-bài 4-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 2 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
6 Nhập môn điện tử_bài 1_lớp CNC29 30 31_GV.ThS Bùi Văn Thành
7 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12 HCD14 GV.ThS Mai Xuân Hùng
8 Ôn thi TN Cơ sơ dữ liệu lớp CN2K20 K21 HCD12 GV ThS Cáp Phạm Đình Thăng
9 Nhập môn lập trình bài 2 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
10 Ôn thi TN-Lập trình Java-lớp CN2K20 K21 HCD12-GV.ThS Hồ Hải
11 Hệ Thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập bài 1 lớp CNC29 CNC30 CNC31 GV ThS Hồ Hải
12 Cơ sở dữ liệu-bài 3-lớp CNC30 31 CN2K22 24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
13 Nhập môn lập trình bài 1 lớp CN2K25 GV ThS Mai Xuân Hùng
14 Đồ họa máy tính-bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
15 Ôn thi TN môn Cơ sở dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
16 Ôn thi TN môn LTHDT-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
17 Toán rời rạc-bài 3-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
18 Ôn thi TN môn Cấu trúc dữ liệu-lớp CN2K20 K21 HCD 11_GV.ThS Mai Xuân Hùng
19 Anh văn 3 bài 5 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
20 Đồ họa máy tính-bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
 
Trang 1 trong tổng số 45
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn