Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Hệ Điều Hành Linux-bài 1-lớp CNC29-GV.ThS Hồ Hải
2 Hệ Điều Hành-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hà Lê Hoài Trung
3 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 6-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
4 Ôn thi Mạng Máy Tính-GV-Thái Huy Tân-12-2017
5 Ôn thi Cơ Sở Dữ Liệu-GV. TS Cao Thị Nhạn -12-2017
6 Ôn Thi-Lập Trình Java-GV.ThS Thái Huy Tân-12-2017
7 Ôn Thi-Cấu Trúc Dữ Liệu-GV.ThS Mai Xuân Hùng-12-2017
8 Ôn Thi-Lập Trình Hướng đối Tượng-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng-12-2017
9 Ôn thi -Trí Tuệ Nhân Tạo-GV.ThS Bùi Văn Thành-bài 12-2017
10 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 5- lớp HCD11-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
11 Pháp Chứng Kỹ Thuật Số-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV.ThS Hồ Hải
12 Cấu Trúc Dữ Liệu 2-bài 1-lớp CN2K20-HCD11-GV. ThS Mai Xuân Hùng
13 Lý Thuyết Đồ Thị-bài 4- lớp HCD11-GV. ThS Cáp Phạm Đình Thăng
14 Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam-bài 4-lớp CNC26-27-28-GV. ThS Nguyễn Quốc Hùng
15 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 5-lớp CN2K21-GV. TS Cao Thị Nhạn
16 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 5-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
17 Tóan Rời Rạc-bài 5-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
18 Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật-bài 5-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
19 Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam-bài 3-lớp CNC26-27-28-GV. ThS Nguyễn Quốc Hùng
20 Đại Số Tuyến Tính-bài 8-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
 
Trang 1 trong tổng số 30
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn