Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Xây dựng chuẩn chính sách anh toàn thông tin trong doanh nghiệp-bài 4-lớp CNC24-CNC25-GV.ThS Hồ Hải
2 Đại Số Tuyến Tính-bài 4-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
3 Hệ thống tìm kiếm phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập-bài 2-lớp CNC28-GV ThS Hồ Hải
4 Tóan Rời Rạc-bài 1-lớp CN2K20-GV. ThS Lê Hoang Tuấn
5 Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Oracle-bài 4-lớp CN2K18-CN2K19-GV. TS Cao Thị Nhạn
6 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 4-lớp CN2K21-GV. TS Cao Thị Nhạn
7 Xây dựng chuẩn chính sách anh toàn thông tin trong doanh nghiệp-bài 3-lớp CNC24-CNC25-GV.ThS Hồ Hải
8 Lý Thuyết Thông Tin-bái 4-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Bùi Văn Thành
9 Đại Số Tuyến Tính-bài 3-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
10 Nhập Môn Internet Giáo Dục Điện Tử-bài 2-lớp CN2k21-HCD11-GV. ThS Hồ Hải
11 Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật-bài 2-lớp CNC29-GV. ThS Mai Xuân Hùng
12 Lập Trình Mạng Căn Bản-bài 1-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Thái Huy Tân
13 Lý Thuyết Thông Tin-bái 3-lớp CNC26-CNC27-GV. ThS Bùi Văn Thành
14 Đại Số Tuyến Tính-bài 2-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
15 Xây dựng chuẩn chính sách anh toàn thông tin trong doanh nghiệp-bài 2-lớp CNC24-CNC25-GV.ThS Hồ Hải
16 Lập Trình Java-bài 5-lớp CN2K19-GV. ThS Thái Huy Tân
17 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 2-lớp CN2K21-GV. TS Cao Thị Nhạn
18 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp-bài 1-lớp CNC24-CNC25-GV. ThS Hồ Hải
19 Đại Số Tuyến Tính-bài 1-lớp CNC29-GV. ThS Lê Hoàng Tuấn
20 Lập Trình JaVa-bài 4-lớp CN2K19-GV. ThS Thái Huy Tân
 
Trang 1 trong tổng số 28
 • An toàn thông tin trong Doanh nghiệp
 • Mô đun 7: Xử lý Văn bản Nâng cao (IU07)
 • Các câu hỏi trắc nghiệm mẫu
 • Bảo mật Mạng máy tính
 • Quản trị Mạng máy tính
 • Mô đun 8: Sử dụng Bảng tính Nâng cao (IU08)
 • Thương mại Điện tử
 • Mô đun 9: Sử dụng Trình chiếu Nâng cao (IU09)
 • Cử nhân ngành Mạng máy tính và Truyền thông
 • Lập trình trên thiết bị di động
 • Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin
 • Tin học trong quản lý
 • Mô đun 6: Sử dụng Internet cơ bản (IU6)
 • Cử nhân Công nghệ Thông tin hệ Văn bằng 2
 • Đồ họa Đa phương tiện
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn