Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Lập trình hướng đối tượng-bài 5-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
2 An toàn mạng máy tính-bài 1-lớp CNC28-CNC29-GV. ThS Hồ Hải
3 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 5-lớp CNC29-GV.Ths Mai Xuân Hùng
4 Tin học đại cương-bài 3-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
5 Lập trình hướng đối tượng-bài 4-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
6 Lập trình hướng đối tượng-bài 3-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
7 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 3-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
8 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 4-lớp CNC29-GV.Ths Mai Xuân Hùng
9 Tin học đại cương-bài 2-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
10 Nhập Môn Internet Giáo Dục Điện Tử-bài 2-lớp CN2k22-HCD12-GV. ThS Hồ Hải
11 Tin học đại cương-bài 1-lớp CNC30-GV.ThS Mai Xuân Hùng
12 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
13 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 1-lớp CN2K20-CN2K21-HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
14 Nhập Môn Internet Giáo Dục Điện Tử-bài 1-lớp CN2k22-HCD12-GV. ThS Hồ Hải
15 Cơ Sở Dữ Liệu-bài 3-lớp CNC29-GV.Ths Mai Xuân Hùng
16 Thiết bị mạng truyền thông đa phương tiện-bài 6-lớp CNC29-GV. ThS Hồ Hải
17 Lập trình hướng đối tượng-bài 2-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
18 Lập trình hướng đối tượng-bài 1-lớp CN2K21-CNC28-29-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
19 Lập trình C trên Windows-bài 2-lớp CN2K21-HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Lập trình C trên Windows-bài 1-lớp CN2k21-HCD11-GV.ThS Mai Xuân Hùng
 
Trang 1 trong tổng số 34
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.349.888 
Email: citd@uit.edu.vn