Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Bảo mật internet bài 3 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
2 Toán rời rạc-bài 2-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
3 Oracle bài 3-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
4 Anh văn 3 bài 2 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
5 Cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CNC30 31 CN2K22 K24-GV.ThS Mai Xuân Hùng
6 Hệ thống thông tin kế toán bài 3 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
7 Thiết kế cơ sở dữ liệu-bài 1-lớp CN2K22 CN2K24 HCD12
8 Bảo mật internet bài 2 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
9 Toán rời rạc-bài 1-lớp CN2K21 22 24-GV.ThS Lê Hoàng Tuấn
10 Lập trình C for Win-bài 3-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12-HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
11 Hệ thống thông tin kế toán bài 2 lớp CN2K20 CN2K21 HCD11 GV ThS Nguyễn Ngọc Lâm
12 Oracle bài 2-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
13 Anh văn 3 bài 1 lớp CNC28 CNC29 - GV. Dương Kim Thùy Linh
14 Bảo mật internet bài 1 lớp CNC26 CNC27.GV Ths Hồ Hải
15 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 2_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
16 Đồ họa máy tính-bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
17 Những nguyên lý cơ bản của Chủ Nghĩa Mac_Lê Nin_bài 1_lớp CNC28 29 30 31_GV. ThS Trương Phi Long
18 Hệ thống thông tin kế toán -bài 1-lớp CN2K20 CN2K21 HCD 11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
19 Cấu trúc dữ liệu & giải thuật-bài 6-lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Mai Xuân Hùng
20 Quản lý dự án CNTT-bài 7-lớp CN2K20 CN2K21 HCD11-GV.ThS Nguyễn Ngọc Lâm
 
Trang 1 trong tổng số 44
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn