Bài giảng trực tuyến mới đăng
   Hiển thị # 
1 Tin học đại cương-bài 4-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
2 Các hệ cơ sở tri thức bai 5_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
3 Thiết kế giao diện người dung_bài 1_lớp CN2K25 HCD15_GV.ThS Tạ Thu Thủy
4 Lập trình mạng căn bản-bài 1-lớp CNC28 29 30 31-GV. ThS Trần Duy Thanh
5 Thiết kế mạng_bài 3_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
6 Các hệ cơ sở tri thức bai 4_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
7 Thiết kế mạng_bài 2_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
8 Lập trình hướng đối tượng bài 4 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
9 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin-bài 2-lớp CN2K22 HCD12-GV.ThS Cáp Phạm Đình Thăng
10 Tin học đại cương-bài 3-lớp CNC32-GV.ThS Mai Xuân Hùng
11 Các hệ cơ sở tri thức bai 3_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
12 Cấu trúc dữ liệu 1-bài 3 lớp CN2K24 CN2K25-GV.ThS Mai Xuân Hùng
13 Các hệ cơ sở trí thức-bài 2-lớp CN2K22-CN2K24-HCD12 HCD14-GV.ThS Mai Xuân Hùng
14 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 3 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
15 Trí tuệ nhân tạo-bài 4 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
16 Lập trình hướng đối tượng bài 3 lớp CN2 K22 24 25 GV Ths Mai Xuân Hùng
17 Thiết kế mạng_bài 1_lớp CNC30-CNC31-GV.ThS Hồ Hải
18 Các hệ cơ sở tri thức_lớp CN2K22 K24 HCD 12 14_GV.ThS Mai Xuân Hùng
19 Cơ sở hạ tầng CNTT-bài 2 lớp CN2K25 HCD15-GV.ThS Nguyễn Thị Anh Thư
20 Trí tuệ nhân tạo-bài 3 lớp CN2K22 24 HCD12 14-GV.ThS Bùi Văn Thành
 
Trang 1 trong tổng số 48
Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn